-Stabilisatie (+0,8 %) van de reële waarde van de vastgoedportefeuille in vergelijking met eind 2009

-Bezettingsgraad van 95,22 %, een verbetering in vergelijking met eind maart 2009

-Stijging van de netto inventariswaarde met 1,7 % tot € 51,42

-Voortzetting van de verkopen met meerwaarden

-Verdere stijging van het uitkeerbaar resultaat

Ook de kunststofafdeling kende een gunstig eerste kwartaal. Binnen deze afdeling begint evenwel ook het negatieve effect van de sterk stijgende grondstoffenprijzen te spelen. Hoewel deze aan de klant worden doorgerekend, gebeurt dit altijd met een vertraging.

De raad van bestuur heeft in zijn vooruitzichten voor de jaren 2010 tot 2012 enkele kleine activa geselecteerd die belangrijke meerwaarden kunnen genereren voor de aandeelhouders, naast waarvan de verkoop nu gaande is en dit zonder te raken

aan de groei van de portefeuille.

Verschillende nieuwe dossiers bevinden zich in verschillende onderzoekstadia, waarvan één of ander zich zou kunnen concretiseren tegen het einde van het boekjaar.

-Stabilisatie (+0,8 %) van de reële waarde van de vastgoedportefeuille in vergelijking met eind 2009 -Bezettingsgraad van 95,22 %, een verbetering in vergelijking met eind maart 2009 -Stijging van de netto inventariswaarde met 1,7 % tot € 51,42 -Voortzetting van de verkopen met meerwaarden -Verdere stijging van het uitkeerbaar resultaat Ook de kunststofafdeling kende een gunstig eerste kwartaal. Binnen deze afdeling begint evenwel ook het negatieve effect van de sterk stijgende grondstoffenprijzen te spelen. Hoewel deze aan de klant worden doorgerekend, gebeurt dit altijd met een vertraging. De raad van bestuur heeft in zijn vooruitzichten voor de jaren 2010 tot 2012 enkele kleine activa geselecteerd die belangrijke meerwaarden kunnen genereren voor de aandeelhouders, naast waarvan de verkoop nu gaande is en dit zonder te raken aan de groei van de portefeuille. Verschillende nieuwe dossiers bevinden zich in verschillende onderzoekstadia, waarvan één of ander zich zou kunnen concretiseren tegen het einde van het boekjaar.