Onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de wijziging van het statuut, zal deze pas in werking treden op de datum van de betaling van de prijs voor de aandelen waarvoor het uittredingsrecht geldig werd uitgeoefend (deze betaling zou moeten gebeuren binnen de maand volgende op de buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd).

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de wijziging van het statuut, zal deze pas in werking treden op de datum van de betaling van de prijs voor de aandelen waarvoor het uittredingsrecht geldig werd uitgeoefend (deze betaling zou moeten gebeuren binnen de maand volgende op de buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd).