- Groei met 5,7% van het netto courante resultaat per aandeel

- Toename met 3,9% van het uitkeerbare resultaat per aandeel

- Gemiddelde bezettingsgraad van 94,3%

- Stijging van de Netto Inventariswaarde per aandeel tot € 51,41

- Verkoop per stuk van de Residentie Romanza te Wilrijk succesvol afgerond

- Gunstig verder verloop van de verhuring van het "Lambermont" complex

Behoudens onverwachte omstandigheden behoudt de Raad heden zijn dividendschatting van € 2,43 per aandeel voor het ganse boekjaar 2009, wat een stijging vertegenwoordigt van 3% ten opzichte van € 2,36 per aandeel verleden jaar, en dat voor een gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen dat zelf zal stijgen met bijna 9%, en dit ondanks een context van een bijna onbestaande inflatie.

- Groei met 5,7% van het netto courante resultaat per aandeel- Toename met 3,9% van het uitkeerbare resultaat per aandeel - Gemiddelde bezettingsgraad van 94,3%- Stijging van de Netto Inventariswaarde per aandeel tot € 51,41- Verkoop per stuk van de Residentie Romanza te Wilrijk succesvol afgerond- Gunstig verder verloop van de verhuring van het "Lambermont" complexBehoudens onverwachte omstandigheden behoudt de Raad heden zijn dividendschatting van € 2,43 per aandeel voor het ganse boekjaar 2009, wat een stijging vertegenwoordigt van 3% ten opzichte van € 2,36 per aandeel verleden jaar, en dat voor een gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen dat zelf zal stijgen met bijna 9%, en dit ondanks een context van een bijna onbestaande inflatie.