- Benoeming van Mevrouw Sophie Lambrighs als Chief Executive Officer

- Bezettingsgraad van 95,01%, een toename met 0,9%

- Netto courant resultaat excl. IAS 39 van € 0,73 per aandeel, stijging van 3,9%

- Schuldgraad van 40,71%

- Twee nieuwe kredietlijnen voor en totaal bedrag van € 40 miljoen

- Benoeming van Mevrouw Sophie Lambrighs als Chief Executive Officer - Bezettingsgraad van 95,01%, een toename met 0,9% - Netto courant resultaat excl. IAS 39 van € 0,73 per aandeel, stijging van 3,9% - Schuldgraad van 40,71% - Twee nieuwe kredietlijnen voor en totaal bedrag van € 40 miljoen