Dit weerspiegelt een verwacht bruto dividend van 4,40% voor 2012, terwijl er nog steeds ruimte bestaat om het dividend op te trekken. Het belangrijkste risico bij Home Invest Belgium bestaat volgens Dury momenteel uit een verhoging van de rente, een situatie waar momenteel nog geen sprake van is.

Appartementen in Brusselse regio

Home Invest Belgium is een Belgische vastgoedbevak die zich hoofdzakelijk focust op moderne en goed gelegen appartementen in de regio Brussel Hoofdstad. Op 30 juni van dit jaar bedroeg de waarde van de portefeuille 236,40 miljoen euro.

64,90% wordt gevormd door onbemeubelde appartementen en 10,30% door bemeubelde appartementen. Daarnaast wordt nog geïnvesteerd in commercieel vastgoed (11,80% van de portefeuille), kantoren (7,20%), woonhuizen (3,40%) en rust- en verzorgingstehuizen.

Dit weerspiegelt een verwacht bruto dividend van 4,40% voor 2012, terwijl er nog steeds ruimte bestaat om het dividend op te trekken. Het belangrijkste risico bij Home Invest Belgium bestaat volgens Dury momenteel uit een verhoging van de rente, een situatie waar momenteel nog geen sprake van is.Appartementen in Brusselse regio Home Invest Belgium is een Belgische vastgoedbevak die zich hoofdzakelijk focust op moderne en goed gelegen appartementen in de regio Brussel Hoofdstad. Op 30 juni van dit jaar bedroeg de waarde van de portefeuille 236,40 miljoen euro. 64,90% wordt gevormd door onbemeubelde appartementen en 10,30% door bemeubelde appartementen. Daarnaast wordt nog geïnvesteerd in commercieel vastgoed (11,80% van de portefeuille), kantoren (7,20%), woonhuizen (3,40%) en rust- en verzorgingstehuizen.