Voor het volledige boekjaar wordt nu gerekend op een operationeel resultaat dat 0 tot 7% onder het niveau van vorig boekjaar gaat uitkomen. Eerder was een daling met 7% vooropgesteld.

Per aandeel zou de nettowinst uiteindelijk met 20 tot 26% dalen, waar 26% was vooropgesteld. De omzet zou anderzijds met 9% op jaarbasis dalen, wat evenveel is als bij de vorige prognose.

Voor het volledige boekjaar wordt nu gerekend op een operationeel resultaat dat 0 tot 7% onder het niveau van vorig boekjaar gaat uitkomen. Eerder was een daling met 7% vooropgesteld. Per aandeel zou de nettowinst uiteindelijk met 20 tot 26% dalen, waar 26% was vooropgesteld. De omzet zou anderzijds met 9% op jaarbasis dalen, wat evenveel is als bij de vorige prognose.