De daling van de rentevoeten heeft eveneens een positief effect gehad op de operationele kwartaalresultaten van de bevak.

Conform de eerder geformuleerde verwachtingen voor het boekjaar 2009 neemt de operationeel uitkeerbare winst per aandeel toe.

Voor het eerste kwartaal van 2009 bedraagt het operationeel uitkeerbaar resultaat € 0,59 per aandeel vergeleken met € 0,50 per aandeel in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Dit betekent een stijging met 18 % per aandeel.

De daling van de rentevoeten heeft eveneens een positief effect gehad op de operationele kwartaalresultaten van de bevak. Conform de eerder geformuleerde verwachtingen voor het boekjaar 2009 neemt de operationeel uitkeerbare winst per aandeel toe.Voor het eerste kwartaal van 2009 bedraagt het operationeel uitkeerbaar resultaat € 0,59 per aandeel vergeleken met € 0,50 per aandeel in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Dit betekent een stijging met 18 % per aandeel.