-Verkoopcijfers die 55,5% stegen tot EUR 332,6 miljoen. Bij een gelijkblijvende perimeter en koers ligt de groei op 23%.
-Een recurrent resultaat vóór afschrijvingen van de vaste activa (REBITDA) van EUR 31,8 miljoen, een forse stijging ten opzichte van 2007, namelijk 74,1%.
-Een winst vóór belastingen van EUR 12,1 miljoen, omzeggens het dubbele van 2007. Dit vloeit voort uit:

°Enerzijds een recurrent resultaat (REBIT) van EUR 10,8 miljoen, dat met 8,8 % daalde ten opzichte van 2007, bij reële koers, maar bij gelijke koers op een zelfde niveau ligt, hoofdzakelijk door de ontwaarding van de dollar;
°Anderzijds niet-recurrente opbrengsten van EUR 6,4 miljoen, die grotendeels toe te schrijven zijn aan de afronding van de integratie van CISBIO in de perimeter van IBA in de loop van het jaar.
°Een totale belastingkost van EUR 6,8 miljoen, een contrast met de fiscale opbrengst van EUR 7,0 miljoen uit de ruime activering van uitgestelde belastingen (EUR 9,4 miljoen), die in 2007 geregistreerd werd.
°Een nettowinst van EUR 5,3 miljoen, tegen EUR 13,9 miljoen in 2007, rekening houdend met het uitzonderlijk verschil in fiscale lasten tussen beide boekjaren.
° Een positieve thesauriepositie van 53,9 miljoen bruto en 17,8 miljoen netto.
° Een goedgevuld orderboek ("backlog") voor uitrusting, ten belope van EUR 177 miljoen.

-Verkoopcijfers die 55,5% stegen tot EUR 332,6 miljoen. Bij een gelijkblijvende perimeter en koers ligt de groei op 23%. -Een recurrent resultaat vóór afschrijvingen van de vaste activa (REBITDA) van EUR 31,8 miljoen, een forse stijging ten opzichte van 2007, namelijk 74,1%. -Een winst vóór belastingen van EUR 12,1 miljoen, omzeggens het dubbele van 2007. Dit vloeit voort uit:°Enerzijds een recurrent resultaat (REBIT) van EUR 10,8 miljoen, dat met 8,8 % daalde ten opzichte van 2007, bij reële koers, maar bij gelijke koers op een zelfde niveau ligt, hoofdzakelijk door de ontwaarding van de dollar; °Anderzijds niet-recurrente opbrengsten van EUR 6,4 miljoen, die grotendeels toe te schrijven zijn aan de afronding van de integratie van CISBIO in de perimeter van IBA in de loop van het jaar. °Een totale belastingkost van EUR 6,8 miljoen, een contrast met de fiscale opbrengst van EUR 7,0 miljoen uit de ruime activering van uitgestelde belastingen (EUR 9,4 miljoen), die in 2007 geregistreerd werd. °Een nettowinst van EUR 5,3 miljoen, tegen EUR 13,9 miljoen in 2007, rekening houdend met het uitzonderlijk verschil in fiscale lasten tussen beide boekjaren. ° Een positieve thesauriepositie van 53,9 miljoen bruto en 17,8 miljoen netto. ° Een goedgevuld orderboek ("backlog") voor uitrusting, ten belope van EUR 177 miljoen.