- Netto courant resultaat exclusief IAS 39 gestegen met 4,6 %

- Uitkeerbaar resultaat neemt toe met 7,4%

- Bruto dividend vertoont een sprong van 8,3%en bedraagt € 3,25 per aandeel

- Netto-inventariswaarde van € 58,73, hetzij een toename van 2%

- Schuldgraad van 30,97%

- Roerende voorheffing vastgelegd op 15% voor de dividenden uitgekeerd door de residentiële vastgoedbevaks vanaf 1 januari 2013 (ten gevolge van de programmawet van 27 december 2012)

- Home Invest Belgium is voortaan eigenaar van de gebouwen van het vastgoedcertificaat "Louvain La Neuve 1976"

- Netto courant resultaat exclusief IAS 39 gestegen met 4,6 % - Uitkeerbaar resultaat neemt toe met 7,4% - Bruto dividend vertoont een sprong van 8,3%en bedraagt € 3,25 per aandeel - Netto-inventariswaarde van € 58,73, hetzij een toename van 2% - Schuldgraad van 30,97% - Roerende voorheffing vastgelegd op 15% voor de dividenden uitgekeerd door de residentiële vastgoedbevaks vanaf 1 januari 2013 (ten gevolge van de programmawet van 27 december 2012) - Home Invest Belgium is voortaan eigenaar van de gebouwen van het vastgoedcertificaat "Louvain La Neuve 1976"