Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 6,9%.

De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 12,2% tot 1 853 miljoen USD in 1Q13 vergeleken met 1 651 miljoen USD in 1Q12, wegens lagere netto financiële kosten en een lagere effectieve aanslagvoet.

Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 6,9%. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 12,2% tot 1 853 miljoen USD in 1Q13 vergeleken met 1 651 miljoen USD in 1Q12, wegens lagere netto financiële kosten en een lagere effectieve aanslagvoet.