Welk risico houdt de hogere Amerikaanse rente in?

PETER VANDEN HOUTE. "De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) benadrukt nog eens dat de geldstromen naar de groeilanden omkeren. Landen die veel hebben geleend in dollar, krijgen niet alleen af te rekenen met de hogere rente, maar ook met de sterkere dollar, die schulden doet stijgen in lokale munt. Vooral landen met grote tekorten zoals Turkije en Argentinië zijn kwetsbaar. Maar ook de centrale bank van India waarschuwde vorige week voor de neveneffecten van een strikter Amerikaans monetair beleid in de rest va...

PETER VANDEN HOUTE. "De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) benadrukt nog eens dat de geldstromen naar de groeilanden omkeren. Landen die veel hebben geleend in dollar, krijgen niet alleen af te rekenen met de hogere rente, maar ook met de sterkere dollar, die schulden doet stijgen in lokale munt. Vooral landen met grote tekorten zoals Turkije en Argentinië zijn kwetsbaar. Maar ook de centrale bank van India waarschuwde vorige week voor de neveneffecten van een strikter Amerikaans monetair beleid in de rest van de wereld. "Een lage Amerikaanse rente leidt tot onevenwichtigheden in de groeilanden. Door de kapitaalinstroom zien die de vastgoedprijzen stijgen en de tekorten oplopen. Maar als de Amerikaanse rente klimt, keren de internationale kapitaalstromen om, wat de centrale banken in de groeilanden verplicht zelf ook de rente op te trekken. Als ze te hard op de rem gaan staan, verergert de crisis nog. Als ze niets doen, geven ze de verdediging van hun munt op. Voor hen bestaat er eigenlijk geen goed scenario." VANDEN HOUTE."Het beeld van de groeilanden is gemengd. Er zijn meer landen met overschotten, die dus minder afhankelijk zijn van internationaal kapitaal. De grondstoffenprijzen, die ook belangrijk zijn voor de opkomende markten, lijken de afgelopen maanden wat gestabiliseerd. Maar de Amerikaanse centrale bank is wel wat agressiever geworden en we zitten weer wat verder in de economische cyclus. Het is dus niet zo dat we eenduidig naar een groeilandencrisis evolueren, maar ik begrijp de bezorgdheid van de BIS wel." VANDEN HOUTE. "De Federal Reserve zal de rente dit jaar nog twee keer verhogen, en in 2019 nog twee à drie keer. Het komende jaar zal de beleidsrente dus nog 1 procentpunt toenemen tot 3 procent. Dat kan toch tellen. Eind 2019 zien we de Amerikaanse economie wel vertragen, omdat het effect van de belastingverlaging dan is uitgewerkt. Mogelijk kunnen investeringen in infrastructuur de Amerikaanse economie dan voorttrekken, maar ik verwacht dat president Trump na de tussentijdse verkiezingen zijn plannen moeilijker goedgekeurd krijgt." VANDEN HOUTE. "Ten eerste zullen de historisch lage risicopremies verdwijnen. We zien nu al dat de renteverschillen in de Verenigde Staten oplopen. De markten zijn sterk internationale gecorreleerd, dus die oplopende spreads komen ook naar Europa overgewaaid. Ten tweede is de hogere Amerikaanse rente de voorbode van meer volatiliteit - niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. Dat zal een effect hebben op alle risicovolle activa zoals beleggingen in de groeilanden, rommelobligaties én aandelen."