Ook nu lijkt het algemene koersniveau volgens professor Stefan Duchateau in lijn te liggen met de verhouding tussen bedrijfswinsten en rentetarieven. Dat deze rentetarieven erg laag liggen, is overigens toe te schrijven aan het volgehouden agressieve beleid van de Amerikaanse bank.

Daar waar de Amerikaanse beurs gedreven wordt door de combinatie van toenemende bedrijfsresultaten en lage rentetarieven, kan Europa (behoudens Duitsland en Zweden) enkel rekenen op de extreem lage lange termijnrente.

De ontwikkeling hiervan wordt vooral in de hand gewerkt door afnemende inflatieverwachtingen die steeds nadrukkelijker wijzen op toenemend deflatiegevaar. Wat zich overigens al in Spanje aan het realiseren is. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Ook nu lijkt het algemene koersniveau volgens professor Stefan Duchateau in lijn te liggen met de verhouding tussen bedrijfswinsten en rentetarieven. Dat deze rentetarieven erg laag liggen, is overigens toe te schrijven aan het volgehouden agressieve beleid van de Amerikaanse bank. Daar waar de Amerikaanse beurs gedreven wordt door de combinatie van toenemende bedrijfsresultaten en lage rentetarieven, kan Europa (behoudens Duitsland en Zweden) enkel rekenen op de extreem lage lange termijnrente. De ontwikkeling hiervan wordt vooral in de hand gewerkt door afnemende inflatieverwachtingen die steeds nadrukkelijker wijzen op toenemend deflatiegevaar. Wat zich overigens al in Spanje aan het realiseren is. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.