Vanmiddag werden de gereviseerde BBP-cijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd. De Amerikaanse economie groeide tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 1,80%, waar eerst een stijging met 2,40% was gerapporteerd. Ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar was er echter nog altijd sprake van een flinke groeiversnelling.

De consensusverwachting was dat de groei ongewijzigd zou zijn gebleven op 2,40%. De consumentenbestedingen, die nog steeds goed voor tweederde van de Amerikaanse economie, groeiden over de verslagperiode met maar 2,60% in plaats van met de eerder opgegeven 3,40%.

Vanmiddag werden de gereviseerde BBP-cijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd. De Amerikaanse economie groeide tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 1,80%, waar eerst een stijging met 2,40% was gerapporteerd. Ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar was er echter nog altijd sprake van een flinke groeiversnelling. De consensusverwachting was dat de groei ongewijzigd zou zijn gebleven op 2,40%. De consumentenbestedingen, die nog steeds goed voor tweederde van de Amerikaanse economie, groeiden over de verslagperiode met maar 2,60% in plaats van met de eerder opgegeven 3,40%.