Er gaat steeds meer aandacht uit naar de verhoging van het Amerikaans schuldenplafond, die noodzakelijk is om het functioneren van de overheid in de VS toe te laten.

Standard & Poor's heeft al verklaard dat de kredietrating van het land zal worden verlaagd tot D wanneer het schuldenplafond niet zou worden verhoogd. Iedereen verwacht echter dat er op het laatste nippertje een oplossing voor het probleem gaat komen.

Er gaat steeds meer aandacht uit naar de verhoging van het Amerikaans schuldenplafond, die noodzakelijk is om het functioneren van de overheid in de VS toe te laten. Standard & Poor's heeft al verklaard dat de kredietrating van het land zal worden verlaagd tot D wanneer het schuldenplafond niet zou worden verhoogd. Iedereen verwacht echter dat er op het laatste nippertje een oplossing voor het probleem gaat komen.