• De geconsolideerde omzet stijgt met 9,4%.

• REBITDA-stijging van 19,2%.

• Hoogste REBITDA eerste jaarhelft ooit.

• Recurrente netto-winst stijgt, maar de netto winst wordt negatief beïnvloed door impairment op immateriële activa en goodwill Intimacy.

• Liquiditeits- en solvabiliteitspositie blijft zeer sterk.

• Raad van Bestuur heeft de intentie om in najaar 2014 een interim dividend van € 1,35 per aandeel uit te keren

• De geconsolideerde omzet stijgt met 9,4%. • REBITDA-stijging van 19,2%. • Hoogste REBITDA eerste jaarhelft ooit. • Recurrente netto-winst stijgt, maar de netto winst wordt negatief beïnvloed door impairment op immateriële activa en goodwill Intimacy. • Liquiditeits- en solvabiliteitspositie blijft zeer sterk. • Raad van Bestuur heeft de intentie om in najaar 2014 een interim dividend van € 1,35 per aandeel uit te keren