Op jaarbasis bedroeg de organische groei 7%. Over het vierde kwartaal werd een omzet van €5,20 mrd gerealiseerd, hetgeen neerkomt op een stijging met 4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar voordien.

De winst steeg op jaarbasis op vergelijkbare basis met 2% tot €3,62 mrd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 2007 al een goed jaar was voor het bedrijf. Uitgaande van gelijkgebleven valutaverhoudingen zou de recurrente winst met 6% zijn gestegen.

De nettowinst bleef stabiel ten opzichte van 2007 en kwam uit op €2,02 mrd. Bernard Arnault wees er op dat zijn bedrijf in een periode van economische groei goed weerstand bood.

Op jaarbasis bedroeg de organische groei 7%. Over het vierde kwartaal werd een omzet van €5,20 mrd gerealiseerd, hetgeen neerkomt op een stijging met 4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar voordien. De winst steeg op jaarbasis op vergelijkbare basis met 2% tot €3,62 mrd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 2007 al een goed jaar was voor het bedrijf. Uitgaande van gelijkgebleven valutaverhoudingen zou de recurrente winst met 6% zijn gestegen. De nettowinst bleef stabiel ten opzichte van 2007 en kwam uit op €2,02 mrd. Bernard Arnault wees er op dat zijn bedrijf in een periode van economische groei goed weerstand bood.