Deze stijging is voor een belangrijk deel te danken aan de overnames die in de eerste helft van 2013 gebeurden in Zweden en Denemarken.

Daarnaast slaagde de groep erin de verkochte volumes te doen stijgen. De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 6,3 miljoen euro, dit is 8,5 % meer dan in de eerste jaarhelft van 2013.

De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 11,4 miljoen euro of 18,8 % meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit is een gevolg van de sterk gestegen afschrijvingen naar aanleiding van de aanzienlijke investeringen die in 2013 gebeurden. De nettowinst bedroeg 4,4 miljoen euro, een stijging met 3,0 % ten opzichte van de eerste zes maanden van 2013.

Deze stijging is voor een belangrijk deel te danken aan de overnames die in de eerste helft van 2013 gebeurden in Zweden en Denemarken. Daarnaast slaagde de groep erin de verkochte volumes te doen stijgen. De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 6,3 miljoen euro, dit is 8,5 % meer dan in de eerste jaarhelft van 2013. De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 11,4 miljoen euro of 18,8 % meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is een gevolg van de sterk gestegen afschrijvingen naar aanleiding van de aanzienlijke investeringen die in 2013 gebeurden. De nettowinst bedroeg 4,4 miljoen euro, een stijging met 3,0 % ten opzichte van de eerste zes maanden van 2013.