De winst uit voortgezette activiteiten over het eerste halfjaar van 2014 bedroeg 9,1 miljoen EUR, tegenover 5,4 miljoen EUR over dezelfde periode in 2013.

De winst uit voortgezette activiteiten over het eerste halfjaar van 2014 bedroeg 9,1 miljoen EUR, tegenover 5,4 miljoen EUR over dezelfde periode in 2013.