Deze goede resultaten zijn het gevolg enerzijds van een stijging van de verkochte volumes, en anderzijds van de lichte neerwaartse trend in de grondstoffenprijzen, die de marges ten goede kwam.

De omzet steeg met 6,3 % ten opzichte van vorig boekjaar, van 130,2 miljoen euro tot 138,5 miljoen euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland.

De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 8,8 miljoen euro (+ 14,8 % tegenover 2011).

De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 16,6 miljoen euro (+ 9,1 % in vergelijking met 2011).

Het financieel resultaat bedroeg -618.000 euro, een vermindering met 110.000 euro tegenover 2011. Deze daling werd veroorzaakt door wisselkoersverliezen.

De groep betaalde 1,7 miljoen euro belastingen. De nettowinst bedroeg 6,5 miljoen euro. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor een dividend uit te keren van 1,06 euro per aandeel.

Deze goede resultaten zijn het gevolg enerzijds van een stijging van de verkochte volumes, en anderzijds van de lichte neerwaartse trend in de grondstoffenprijzen, die de marges ten goede kwam. De omzet steeg met 6,3 % ten opzichte van vorig boekjaar, van 130,2 miljoen euro tot 138,5 miljoen euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland. De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 8,8 miljoen euro (+ 14,8 % tegenover 2011). De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 16,6 miljoen euro (+ 9,1 % in vergelijking met 2011). Het financieel resultaat bedroeg -618.000 euro, een vermindering met 110.000 euro tegenover 2011. Deze daling werd veroorzaakt door wisselkoersverliezen. De groep betaalde 1,7 miljoen euro belastingen. De nettowinst bedroeg 6,5 miljoen euro. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor een dividend uit te keren van 1,06 euro per aandeel.