-Stijging van de totale aardgasverkoop met 7 % dankzij een belangrijke toename van de arbitrageactiviteiten, terwijl de verkopen in België en buiten België ten opzichte van vorig jaar dalen.

-In 2008 werd Distrigas & C° (vooral transitactiviteiten) aan Fluxys overgedragen voor 975 miljoen euro. Daarnaast werd 5 % van de aandelen van Interconnector (IUK) voor 49 miljoen euro verkocht aan Electrabel.

-De activiteiten van Distrigas, zonder de bijdrage van Distrigas & C°, waren in 2008 goed voor

*een omzet van 5,94 miljard euro, een stijging van 44 %, voornamelijk ten gevolge van de fors gestegen energieprijzen op de wereldmarkt en de toename van de arbitrageverkopen.

*een courant bedrijfsresultaat (EBIT) van 323,5 miljoen euro, een stijging van 44 miljoen euro (16 %), dankzij een belangrijke bijdrage van de arbitrageactiviteiten.

Rekening houdend met een positieve evolutie van de marktwaarde van de financiële instrumenten van meer dan 200 miljoen euro en de meerwaarde van 358 miljoen euro gerealiseerd op de bovenvermelde verkoop van participaties, bedraagt het geconsolideerde nettoresultaat (aandeel van de Groep) 785,5 miljoen tegenover 294,1 miljoen euro in 2007.

Conform de statutaire bepalingen van Distrigas NV, zal een nettodividend per aandeel van 147,72 euro ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

-Stijging van de totale aardgasverkoop met 7 % dankzij een belangrijke toename van de arbitrageactiviteiten, terwijl de verkopen in België en buiten België ten opzichte van vorig jaar dalen. -In 2008 werd Distrigas & C° (vooral transitactiviteiten) aan Fluxys overgedragen voor 975 miljoen euro. Daarnaast werd 5 % van de aandelen van Interconnector (IUK) voor 49 miljoen euro verkocht aan Electrabel. -De activiteiten van Distrigas, zonder de bijdrage van Distrigas & C°, waren in 2008 goed voor *een omzet van 5,94 miljard euro, een stijging van 44 %, voornamelijk ten gevolge van de fors gestegen energieprijzen op de wereldmarkt en de toename van de arbitrageverkopen. *een courant bedrijfsresultaat (EBIT) van 323,5 miljoen euro, een stijging van 44 miljoen euro (16 %), dankzij een belangrijke bijdrage van de arbitrageactiviteiten. Rekening houdend met een positieve evolutie van de marktwaarde van de financiële instrumenten van meer dan 200 miljoen euro en de meerwaarde van 358 miljoen euro gerealiseerd op de bovenvermelde verkoop van participaties, bedraagt het geconsolideerde nettoresultaat (aandeel van de Groep) 785,5 miljoen tegenover 294,1 miljoen euro in 2007.Conform de statutaire bepalingen van Distrigas NV, zal een nettodividend per aandeel van 147,72 euro ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.