• Bedrijfsopbrengsten van € 813,6 miljoen, +12% joj, dankzij de groeiende bijdrage van onze mobiele activiteiten en de verdere groei van het aantal vaste diensten. Sequentiële groei van de bedrijfsopbrengsten versnelde licht tot 12% joj in KW2 2013 door hogere impact van selectieve prijsverhogingen voor bepaalde vaste diensten;

• Aantal breedbandinternetabonnees steeg netto met 17% joj in KW2 2013 ondanks de felle concurrentie en de toegenomen penetratie in ons verkoopgebied. Verbeterd productbundelaanbod dankzij "Whop" en "Whoppa";

• Tragere nettogroei voor digitale televisie omdat vorig jaar beïnvloed werd door de herschikking van de analoge kanalen. Nettoverlies van 8.700 basiskabeltv-abonnees bereikte het laagste niveau sinds KW2 2008;

• Aanhoudende solide nettogroei van het aantal mobiele-telefonieabonnees met 49.900 in KW2 2013 leidde tot 674.900 actieve klanten per 30 juni 2013 ondanks een toegenomen concurrentieel klimaat en onze focus op een meer winstgevende klantenwerving. Onze mobiele ARPU steeg met 15% j-o-j tot bijna € 32,0 in KW2 2013;

• Adjusted EBITDA(1) +8% joj tot € 417,8 miljoen. In KW2 2013 versnelde de groei van de Adjusted EBITDA tot 11% joj als gevolg van onze focus op een meer winstgevende klantenwerving en algemene kostenbeheersing;

• Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) van € 177,8 miljoen (22% van de bedrijfsopbrengsten), inclusief een terugname van € 16,1 miljoen invoerrechten op settopboxen. Als we deze terugname buiten beschouwing laten, vertegenwoordigden de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen ongeveer 24% van de bedrijfsopbrengsten, mede als gevolg van de verlenging van de uitzendrechten voor de Premier Leaguewedstrijden;

• Vrije kasstroom(3) van € 100,5 miljoen, beïnvloed door de eerste halfjaarlijkse geldelijke interestbetaling op de Senior Secured Fixed Rate Notes die in augustus 2012 werden uitgegeven en door de negatieve trend van ons werkkapitaal in KW1 2013, die in KW2 2013 gedeeltelijk keerde. In KW2 2013 herstelde de vrije kasstroom zich sterk tot € 110,5 miljoen (+80% joj).

• Bedrijfsopbrengsten van € 813,6 miljoen, +12% joj, dankzij de groeiende bijdrage van onze mobiele activiteiten en de verdere groei van het aantal vaste diensten. Sequentiële groei van de bedrijfsopbrengsten versnelde licht tot 12% joj in KW2 2013 door hogere impact van selectieve prijsverhogingen voor bepaalde vaste diensten; • Aantal breedbandinternetabonnees steeg netto met 17% joj in KW2 2013 ondanks de felle concurrentie en de toegenomen penetratie in ons verkoopgebied. Verbeterd productbundelaanbod dankzij "Whop" en "Whoppa"; • Tragere nettogroei voor digitale televisie omdat vorig jaar beïnvloed werd door de herschikking van de analoge kanalen. Nettoverlies van 8.700 basiskabeltv-abonnees bereikte het laagste niveau sinds KW2 2008; • Aanhoudende solide nettogroei van het aantal mobiele-telefonieabonnees met 49.900 in KW2 2013 leidde tot 674.900 actieve klanten per 30 juni 2013 ondanks een toegenomen concurrentieel klimaat en onze focus op een meer winstgevende klantenwerving. Onze mobiele ARPU steeg met 15% j-o-j tot bijna € 32,0 in KW2 2013; • Adjusted EBITDA(1) +8% joj tot € 417,8 miljoen. In KW2 2013 versnelde de groei van de Adjusted EBITDA tot 11% joj als gevolg van onze focus op een meer winstgevende klantenwerving en algemene kostenbeheersing; • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) van € 177,8 miljoen (22% van de bedrijfsopbrengsten), inclusief een terugname van € 16,1 miljoen invoerrechten op settopboxen. Als we deze terugname buiten beschouwing laten, vertegenwoordigden de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen ongeveer 24% van de bedrijfsopbrengsten, mede als gevolg van de verlenging van de uitzendrechten voor de Premier Leaguewedstrijden; • Vrije kasstroom(3) van € 100,5 miljoen, beïnvloed door de eerste halfjaarlijkse geldelijke interestbetaling op de Senior Secured Fixed Rate Notes die in augustus 2012 werden uitgegeven en door de negatieve trend van ons werkkapitaal in KW1 2013, die in KW2 2013 gedeeltelijk keerde. In KW2 2013 herstelde de vrije kasstroom zich sterk tot € 110,5 miljoen (+80% joj).