Over de eerste drie kwartalen samen van het boekjaar bedroegen de huurinkomsten 13,862 miljoen EUR op 30 juni 2009. Het lopende nettoresultaat kwam uit op 2,665 miljoen EUR voor dit derde kwartaal, ofwel een stijging met 64,91% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt in het derde kwartaal van 2008 (1,616 miljoen EUR).

De evolutie van de exploitatie is bijgevolg zeer positief, met name wegens de kwaliteit van de huurders en hun handelsactiviteit, die geconcentreerd is op de voedingssector.

Over de eerste drie kwartalen samen van het boekjaar bedroegen de huurinkomsten 13,862 miljoen EUR op 30 juni 2009. Het lopende nettoresultaat kwam uit op 2,665 miljoen EUR voor dit derde kwartaal, ofwel een stijging met 64,91% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt in het derde kwartaal van 2008 (1,616 miljoen EUR).De evolutie van de exploitatie is bijgevolg zeer positief, met name wegens de kwaliteit van de huurders en hun handelsactiviteit, die geconcentreerd is op de voedingssector.