De winststijging was hoofdzakelijk te danken aan een toename van de premie-ontvangsten. De bruto-premieontvangsten stegen over de verslagperiode met 6,90% tot 10,38 miljard euro.

CEO Nikolaus von Bornhard stelde in een toelichting op de resultaten dat Munich Re voor dit jaar mikt op een geconsolideerde winst van 2 miljard euro, tegenover 2,56 miljard euro.

Deze doelstelling is volgens von Bornhard haalbaar ondanks de aardbeving in Chili en de schade die door de storm Xynthia werd aangericht.

De winststijging was hoofdzakelijk te danken aan een toename van de premie-ontvangsten. De bruto-premieontvangsten stegen over de verslagperiode met 6,90% tot 10,38 miljard euro. CEO Nikolaus von Bornhard stelde in een toelichting op de resultaten dat Munich Re voor dit jaar mikt op een geconsolideerde winst van 2 miljard euro, tegenover 2,56 miljard euro. Deze doelstelling is volgens von Bornhard haalbaar ondanks de aardbeving in Chili en de schade die door de storm Xynthia werd aangericht.