• De netto groepsomzet bedroeg € 9 938 mln, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar

• REBITDA kwam op € 1 663 mln (€ 1 896 mln in 2012), nagenoeg stabiel als afbouw van de CER, uitzonderlijke guareffecten en Chemlogicsbeschouwing worden gelaten

• Het aangepaste nettoresultaat, groepsaandeel, kwam op € 378 mln (tegenover € 690 mln in 2012) voornamelijk door niet-recurrente elementen gerelateerd aan portefeuilleveranderingen

• De aangepaste winst per aandeel bedroeg € 4,54 tegenover € 8,37 vorig jaar

• Sterke vrije kasstroom van € 524 mln; nettoschuld daalde € 23 mln, met € 1 200 mln aan hybride financiering meegerekend als eigen vermogen

• De netto groepsomzet bedroeg € 9 938 mln, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar • REBITDA kwam op € 1 663 mln (€ 1 896 mln in 2012), nagenoeg stabiel als afbouw van de CER, uitzonderlijke guareffecten en Chemlogicsbeschouwing worden gelaten • Het aangepaste nettoresultaat, groepsaandeel, kwam op € 378 mln (tegenover € 690 mln in 2012) voornamelijk door niet-recurrente elementen gerelateerd aan portefeuilleveranderingen • De aangepaste winst per aandeel bedroeg € 4,54 tegenover € 8,37 vorig jaar • Sterke vrije kasstroom van € 524 mln; nettoschuld daalde € 23 mln, met € 1 200 mln aan hybride financiering meegerekend als eigen vermogen