De verkopen in Azië werden ondersteund door "zeer succesvolle verkoopcampagnes en kanaalontwikkelingsactiviteiten". In Continentaal Europa groeide het premieinkomen vooral in Portugal sterk, maar eveneens in Frankrijk en Turkije.

Op het vlak van de solvabiliteit blijft Ageas comfortabele niveaus afficheren : 207% voor de verzekeringsactiviteit en 214% voor de totale groep.

Het eigen vermogen dat aan de aandeelhouders toekomt, bedraagt 8,5 miljard euro en dit komt neer op een waarde per aandeel van 37,65 euro (ofwel een potentieel van 17% aan de huidige koers).

De liquiditeitspositie nam toe van 1,2 miljard euro in 2012 naar 1,9 miljard euro in 2013.

Als blijk van vertrouwen in de toekomst zal de verzekeringsmaatschappij een verhoging van het cashdividend voor 2014 met 17% voorstellen (van 1,20 naar 1,40 euro).

De waarderingsoefening wijst op een goedkoop gewaardeerd Ageasaandeel. De geschatte onderwaardering t.o.v. de huidige beurskoers wordt op 15% geraamd. Arnaud Delaunay heeft een koopadvies.

De verkopen in Azië werden ondersteund door "zeer succesvolle verkoopcampagnes en kanaalontwikkelingsactiviteiten". In Continentaal Europa groeide het premieinkomen vooral in Portugal sterk, maar eveneens in Frankrijk en Turkije. Op het vlak van de solvabiliteit blijft Ageas comfortabele niveaus afficheren : 207% voor de verzekeringsactiviteit en 214% voor de totale groep. Het eigen vermogen dat aan de aandeelhouders toekomt, bedraagt 8,5 miljard euro en dit komt neer op een waarde per aandeel van 37,65 euro (ofwel een potentieel van 17% aan de huidige koers). De liquiditeitspositie nam toe van 1,2 miljard euro in 2012 naar 1,9 miljard euro in 2013. Als blijk van vertrouwen in de toekomst zal de verzekeringsmaatschappij een verhoging van het cashdividend voor 2014 met 17% voorstellen (van 1,20 naar 1,40 euro). De waarderingsoefening wijst op een goedkoop gewaardeerd Ageasaandeel. De geschatte onderwaardering t.o.v. de huidige beurskoers wordt op 15% geraamd. Arnaud Delaunay heeft een koopadvies.