- Toename huuromzet met 21% dankzij acquisitie retail in Luxemburg eind vorig jaar

- Hoge bezettingsgraad (98%)

- Daling schuldgraad naar 50,94% (52,06% per 31/12/08)

- Toename huuromzet met 21% dankzij acquisitie retail in Luxemburg eind vorig jaar - Hoge bezettingsgraad (98%) - Daling schuldgraad naar 50,94% (52,06% per 31/12/08)