Deze omvat naast de geconsolideerde resultaten van de Elia Groep voor de eerste keer rapportering over twee segmenten: Elia als transmissienetbeheerder in België en 50Hertz Transmission.

Deze laatste cijfers werden enkel voor de maand juni opgenomen, daar de overname in mei 2010 gerealiseerd werd. Niettemin zorgden ze voor een positieve invloed op de bedrijfsopbrengsten van de Elia Groep.

De nettowinstcijfers kennen met € 44,6 miljoen een toename van 5,7% tegenover het eerste halfjaar van 2009. Het eerste halfjaar van 2010 werd gekenmerkt door enkele betekenisvolle gebeurtenissen voor de Groep: de acquisitie van 50Hertz Transmission, een succesvolle kapitaalverhoging die het aantal aandelen van 48.270.255 op 60.355.217 brengt en een wijziging in het aandeelhouderschap, met de uitstap van GDF-Suez en de verhoging van het belang van referentie-aandeelhouder Publi-T tot 45,37 %.

Deze omvat naast de geconsolideerde resultaten van de Elia Groep voor de eerste keer rapportering over twee segmenten: Elia als transmissienetbeheerder in België en 50Hertz Transmission. Deze laatste cijfers werden enkel voor de maand juni opgenomen, daar de overname in mei 2010 gerealiseerd werd. Niettemin zorgden ze voor een positieve invloed op de bedrijfsopbrengsten van de Elia Groep. De nettowinstcijfers kennen met € 44,6 miljoen een toename van 5,7% tegenover het eerste halfjaar van 2009. Het eerste halfjaar van 2010 werd gekenmerkt door enkele betekenisvolle gebeurtenissen voor de Groep: de acquisitie van 50Hertz Transmission, een succesvolle kapitaalverhoging die het aantal aandelen van 48.270.255 op 60.355.217 brengt en een wijziging in het aandeelhouderschap, met de uitstap van GDF-Suez en de verhoging van het belang van referentie-aandeelhouder Publi-T tot 45,37 %.