*Tot en met het derde kwartaal 2013 onthaalde Kinepolis 12,5 miljoen bezoekers of 8,8% minder dan vorig jaar.

*In het derde kwartaal kwamen 4,2 miljoen bezoekers naar Kinepolis, 3,7% minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De daling was voornamelijk het gevolg van de warme zomer in België en Frankrijk en de aanhoudende koopkrachtcrisis in Spanje.

*De opbrengsten uit ticketverkoop evolueerden evenredig met het aantal bezoekers in het derde kwartaal.

*In-theatre sales (ITS) kenden in Q3, per bezoeker en in totaal, een toename dankzij het proactief productbeleid van de groep.

*De totale opbrengsten van Brightfish namen ook dit kwartaal verder toe.

*De business-to-business opbrengsten kwamen onder druk te staan in Q3 en YTD Q3 als gevolg van de economische crisis.

*De real estate opbrengsten daalden YTD Q3 licht vanwege de lagere variabele huurinkomsten in Polen.

*De courante EBITDA per bezoeker steeg YTD Q3 dankzij de hogere opbrengsten per bezoeker, de hogere opbrengsten van Brightfish en de verbetering van de operationele efficiëntie.

*De netto financiële schuld daalde tegenover 30 juni 2013, ondanks de voortzetting van het inkoopprogramma eigen aandelen.

*Tot en met het derde kwartaal 2013 onthaalde Kinepolis 12,5 miljoen bezoekers of 8,8% minder dan vorig jaar. *In het derde kwartaal kwamen 4,2 miljoen bezoekers naar Kinepolis, 3,7% minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De daling was voornamelijk het gevolg van de warme zomer in België en Frankrijk en de aanhoudende koopkrachtcrisis in Spanje. *De opbrengsten uit ticketverkoop evolueerden evenredig met het aantal bezoekers in het derde kwartaal. *In-theatre sales (ITS) kenden in Q3, per bezoeker en in totaal, een toename dankzij het proactief productbeleid van de groep. *De totale opbrengsten van Brightfish namen ook dit kwartaal verder toe. *De business-to-business opbrengsten kwamen onder druk te staan in Q3 en YTD Q3 als gevolg van de economische crisis. *De real estate opbrengsten daalden YTD Q3 licht vanwege de lagere variabele huurinkomsten in Polen. *De courante EBITDA per bezoeker steeg YTD Q3 dankzij de hogere opbrengsten per bezoeker, de hogere opbrengsten van Brightfish en de verbetering van de operationele efficiëntie. *De netto financiële schuld daalde tegenover 30 juni 2013, ondanks de voortzetting van het inkoopprogramma eigen aandelen.