Het financieel resultaat werd beïnvloed door een wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten van de

wisselkoers en renterisico's op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat resulteerde in een non-cash niet gerealiseerde winst van USD 26,8 miljoen (USD 2,2 miljoen in 2012).

Voor 2013 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 104,9 miljoen (USD 56,4 miljoen in 2012).

Het financieel resultaat werd beïnvloed door een wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten van de wisselkoers en renterisico's op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat resulteerde in een non-cash niet gerealiseerde winst van USD 26,8 miljoen (USD 2,2 miljoen in 2012). Voor 2013 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 104,9 miljoen (USD 56,4 miljoen in 2012).