Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de huur uit overnames op de Franse markt (12 Grand Frais winkels en het Retail Park des Bouchardes in Macon).

Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2011 - 30 juni 2011) bedragen de huurinkomsten 5,3 miljoen EUR, wat een toename van 8% betekent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (4,9 miljoen EUR).

Het lopende nettoresultaat bedraagt 9 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011 samen, een toename met 23% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2010 (7,4 miljoen EUR).

Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten in combinatie met een daling van de algemene kosten (-0,3 miljoen EUR), hoewel de financiële lasten licht zijn toegenomen door de rentestijgingen in de loop van 2011.

In lopende nettoresultaat per aandeel, vermindert het-laatste van 2,47 EUR voor het voorgaand jaar tot 2,16 EUR voor het lopende boekjaar (gezien de uitgifte van 1.192.250 aandelen bij de kapitaalsverhoging van 3 november 2010, d.w.z 40% van nieuwe aandelen, in vergelijking met een vermindering van het lopende nettoresultaat per aandeel van 12%).

Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de huur uit overnames op de Franse markt (12 Grand Frais winkels en het Retail Park des Bouchardes in Macon). Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2011 - 30 juni 2011) bedragen de huurinkomsten 5,3 miljoen EUR, wat een toename van 8% betekent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (4,9 miljoen EUR). Het lopende nettoresultaat bedraagt 9 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011 samen, een toename met 23% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2010 (7,4 miljoen EUR). Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten in combinatie met een daling van de algemene kosten (-0,3 miljoen EUR), hoewel de financiële lasten licht zijn toegenomen door de rentestijgingen in de loop van 2011. In lopende nettoresultaat per aandeel, vermindert het-laatste van 2,47 EUR voor het voorgaand jaar tot 2,16 EUR voor het lopende boekjaar (gezien de uitgifte van 1.192.250 aandelen bij de kapitaalsverhoging van 3 november 2010, d.w.z 40% van nieuwe aandelen, in vergelijking met een vermindering van het lopende nettoresultaat per aandeel van 12%).