Conform artikel 216 bis en volgende van het Wetboek van Strafvordering en artikel 70 - 72 van de wet van 2 aug 2002, heeft Compagnie du Bois Sauvage een minnelijke schikking met het openbare ministerie en de FSMA gesloten, dat een einde maakt aan de strafvervolging tegen de vennootschap met betrekking tot de omstandigheden van de verkoop van 3.600.000 Fortis aandelen op 3 oktober 2008.

Deze minnelijke schikking, voor een bedrag van 8.55 millioen EUR, leidt tot het definitieve verval van de strafvordering tegen Compagnie du Bois Sauvage zonder erkenning van schuld aan de feiten. Ter herinnering werd de vennootschap op 11 september 2009 beschuldigd van misbruik van voorkennis, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in het kader van de verkoop van een deel van haar portefeuille Fortis-aandelen op 3 oktober 2008.

De vennootschap heeft altijd ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan de haar ten laste gelegde feiten. De minnelijke schikking moet nog door de voorzitter van de Correctionele rechtbank te Brussel op de zitting van donderdag 28 november 2013 goedgekeurd zijn.

Conform artikel 216 bis en volgende van het Wetboek van Strafvordering en artikel 70 - 72 van de wet van 2 aug 2002, heeft Compagnie du Bois Sauvage een minnelijke schikking met het openbare ministerie en de FSMA gesloten, dat een einde maakt aan de strafvervolging tegen de vennootschap met betrekking tot de omstandigheden van de verkoop van 3.600.000 Fortis aandelen op 3 oktober 2008. Deze minnelijke schikking, voor een bedrag van 8.55 millioen EUR, leidt tot het definitieve verval van de strafvordering tegen Compagnie du Bois Sauvage zonder erkenning van schuld aan de feiten. Ter herinnering werd de vennootschap op 11 september 2009 beschuldigd van misbruik van voorkennis, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in het kader van de verkoop van een deel van haar portefeuille Fortis-aandelen op 3 oktober 2008. De vennootschap heeft altijd ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan de haar ten laste gelegde feiten. De minnelijke schikking moet nog door de voorzitter van de Correctionele rechtbank te Brussel op de zitting van donderdag 28 november 2013 goedgekeurd zijn.