• Voortzetting van de groei van het netto courant resultaat (+13,2%)

en van het uitkeerbaar resultaat (+14%) in een moeilijker geworden context

• Dividend van € 2,433 per aandeel, volgens prognose

• Netto inventariswaarde van € 52,94 (+0,4%)

• Gemiddelde bezettingsgraad van 94,64%

Op basis van de prognoses opgesteld voor de drie volgende jaren en die in detail zullen worden besproken in het Financieel jaarverslag 2009 voor wat betreft de weerhouden werkhypotheses, behoudt de raad van bestuur zijn vertrouwen in de voortzetting van de stijging van de resultaten van de vastgoedbevak, rekening houdend met de relatieve stabilisering van de prijzen in de de residentiële vastgoedsector in België, met het potentieel aan meerwaarden onder de voor verkoop uitgekozen gebouwen en met de degelijkheid van haar balans.

Behoudens onverwachte gebeurtenissen kan een dividend van € 2,50, redelijkerwijze worden verwacht, wat een stijging vertegenwoordigt van 2,9%.

• Voortzetting van de groei van het netto courant resultaat (+13,2%) en van het uitkeerbaar resultaat (+14%) in een moeilijker geworden context • Dividend van € 2,433 per aandeel, volgens prognose • Netto inventariswaarde van € 52,94 (+0,4%) • Gemiddelde bezettingsgraad van 94,64% Op basis van de prognoses opgesteld voor de drie volgende jaren en die in detail zullen worden besproken in het Financieel jaarverslag 2009 voor wat betreft de weerhouden werkhypotheses, behoudt de raad van bestuur zijn vertrouwen in de voortzetting van de stijging van de resultaten van de vastgoedbevak, rekening houdend met de relatieve stabilisering van de prijzen in de de residentiële vastgoedsector in België, met het potentieel aan meerwaarden onder de voor verkoop uitgekozen gebouwen en met de degelijkheid van haar balans. Behoudens onverwachte gebeurtenissen kan een dividend van € 2,50, redelijkerwijze worden verwacht, wat een stijging vertegenwoordigt van 2,9%.