- Stabilisering van de vastgoedportefeuille ten opzichte van eind 2008 en groei met 22,3% ten opzichte van 31 maart 2008

- Bezettingsgraad van 94,18%

- Netto Inventariswaarde van € 50,55

- Voortzetting van de verkoop van appartementen met meerwaarden

- Aanzienlijke groei van het netto courante resultaat en van het uitkeerbare resultaat ten opzichte van de situatie op 31 maart 2008

- Stabilisering van de vastgoedportefeuille ten opzichte van eind 2008 en groei met 22,3% ten opzichte van 31 maart 2008 - Bezettingsgraad van 94,18% - Netto Inventariswaarde van € 50,55 - Voortzetting van de verkoop van appartementen met meerwaarden - Aanzienlijke groei van het netto courante resultaat en van het uitkeerbare resultaat ten opzichte van de situatie op 31 maart 2008