Het courant bedrijfsresultaat is sterk gestegen met 12 % en bedroeg 28,7 miljoen euro (ten opzichte van 25,6 miljoen euro in 2008).

Het nettoresultaat steeg eveneens aanzienlijk. Het bedroeg 20,3miljoen euro (+8% ten opzichte van het vorige boekjaar met 18,8 miljoen euro).

Het nettoresultaat per aandeel kwam uit op 0,86 euro en is dus met 15,5% gestegen.

Op basis van de resultaten van 2009 en de goede financiële situatie van de groep zal de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voorstellen om tijdens de algemene vergadering op 18 mei 2010 te stemmen voor de uitbetaling van een brutodividend van 0,30 euro (0,225 euro netto), een stijging met

25 % ten opzichte van 2008.

In 2009 heeft de groep Econocom bewezen dat haar strategie, die in haar vijfjarenplan Horizon 2012 beschreven is, op de behoeften van de markt is afgestemd.

Dankzij de dynamische commerciële activiteiten tijdens het vierde trimester kan de groep het boekjaar 2010 inzetten met beter gevulde orderboeken en betere bedrijfsperspectieven dan een jaar geleden.

Op basis van die twee conclusies voorspelt de directie van Econocom dat 2010 een nieuw groeijaar zal zijn en bestudeert ze verschillende aankoopmogelijkheden.

Toch blijft de directie waakzaam en blijft ze de nodige acties nemen om de productiviteit en het concurrentievermogen van de activiteiten van de groep te verbeteren.

Het courant bedrijfsresultaat is sterk gestegen met 12 % en bedroeg 28,7 miljoen euro (ten opzichte van 25,6 miljoen euro in 2008). Het nettoresultaat steeg eveneens aanzienlijk. Het bedroeg 20,3miljoen euro (+8% ten opzichte van het vorige boekjaar met 18,8 miljoen euro). Het nettoresultaat per aandeel kwam uit op 0,86 euro en is dus met 15,5% gestegen. Op basis van de resultaten van 2009 en de goede financiële situatie van de groep zal de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voorstellen om tijdens de algemene vergadering op 18 mei 2010 te stemmen voor de uitbetaling van een brutodividend van 0,30 euro (0,225 euro netto), een stijging met 25 % ten opzichte van 2008. In 2009 heeft de groep Econocom bewezen dat haar strategie, die in haar vijfjarenplan Horizon 2012 beschreven is, op de behoeften van de markt is afgestemd. Dankzij de dynamische commerciële activiteiten tijdens het vierde trimester kan de groep het boekjaar 2010 inzetten met beter gevulde orderboeken en betere bedrijfsperspectieven dan een jaar geleden. Op basis van die twee conclusies voorspelt de directie van Econocom dat 2010 een nieuw groeijaar zal zijn en bestudeert ze verschillende aankoopmogelijkheden. Toch blijft de directie waakzaam en blijft ze de nodige acties nemen om de productiviteit en het concurrentievermogen van de activiteiten van de groep te verbeteren.