• Groot succes van de kapitaalsverhoging van 81,5 miljoen EUR in maart 2014
• De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt 483 miljoen EUR, een stijging met 107 miljoen EUR ten opzichte van 30 september 2013
• Operationeel resultaat van 13,3 miljoen (+24,7%) en courant nettoresultaat van 9,2 miljoen EUR (+19,3%), in lijn met verwachte budget
• Courant nettoresultaat in lijn met verwachte budget
• Bezettingsgraad van 97,2% op 31 maart 2014
• Geconsolideerde schuldgraad van 39,9%

• Groot succes van de kapitaalsverhoging van 81,5 miljoen EUR in maart 2014 • De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt 483 miljoen EUR, een stijging met 107 miljoen EUR ten opzichte van 30 september 2013 • Operationeel resultaat van 13,3 miljoen (+24,7%) en courant nettoresultaat van 9,2 miljoen EUR (+19,3%), in lijn met verwachte budget • Courant nettoresultaat in lijn met verwachte budget • Bezettingsgraad van 97,2% op 31 maart 2014 • Geconsolideerde schuldgraad van 39,9%