3M onderscheidde zich in negatieve zin, dit conglomeraat verlaagde de prognoses voor het volledige boekjaar. Als reden werd verwezen naar een terugval in de vraag, terwijl 3 daarnaast tevens te lijden had onder vrij forse schommelingen in de valutakoersen.

Volgens de analisten heeft de overname van keramiekbedrijf Ceradyne de marges onder druk gezet. Overigens vielen ook de omzet en winst over het eerste kwartaal onder de verwachtingen van de analisten. Op de beurs van Wall Street staat de koers van 3M in reactie op de cijfers onder druk.

3M onderscheidde zich in negatieve zin, dit conglomeraat verlaagde de prognoses voor het volledige boekjaar. Als reden werd verwezen naar een terugval in de vraag, terwijl 3 daarnaast tevens te lijden had onder vrij forse schommelingen in de valutakoersen. Volgens de analisten heeft de overname van keramiekbedrijf Ceradyne de marges onder druk gezet. Overigens vielen ook de omzet en winst over het eerste kwartaal onder de verwachtingen van de analisten. Op de beurs van Wall Street staat de koers van 3M in reactie op de cijfers onder druk.