COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL GESTEGEN EN IN LIJN MET HET BUDGET:

2,97 EUR PER AANDEEL TEGENOVER 2,84 EUR OP 30 JUNI 2013

BEHOUD VAN HET VERWACHTE DIVIDEND: 3,00 EUR BRUTO PER BESTAAND AANDEEL (COUPONS 10 EN 11)

1,50 EUR BRUTO PER NIEUW UITGEGEVEN AANDEEL (COUPON 11)

COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL GESTEGEN EN IN LIJN MET HET BUDGET: 2,97 EUR PER AANDEEL TEGENOVER 2,84 EUR OP 30 JUNI 2013 BEHOUD VAN HET VERWACHTE DIVIDEND: 3,00 EUR BRUTO PER BESTAAND AANDEEL (COUPONS 10 EN 11) 1,50 EUR BRUTO PER NIEUW UITGEGEVEN AANDEEL (COUPON 11)