*Stijging van de vastgoedportefeuille tot 479 miljoen euro, of een stijging met 34,70% over een periode van 12 maanden.

*Het courant nettoresultaat per aandeel is gestegen met 11,50% ten opzichte van het eerste kwartaal van het boekjaar 2012-2013.

*Behoud van een hoge bezettingsgraad (97%)

*Stijging van de vastgoedportefeuille tot 479 miljoen euro, of een stijging met 34,70% over een periode van 12 maanden. *Het courant nettoresultaat per aandeel is gestegen met 11,50% ten opzichte van het eerste kwartaal van het boekjaar 2012-2013. *Behoud van een hoge bezettingsgraad (97%)