De teneur is eerder positief, al zijn de hoge loonkosten een achilleshiel en blijft het aantal faillissementen licht toenemen.

De belangrijkste conclusies:

• Na de zwakke economische prestaties in 2013 (+0,2%), verwacht Euler Hermes een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 1,2% voor het volledige jaar 2014, en dit vooral dankzij toegenomen investeringen en een gestegen consumptie.

• De recente daling van de export is vooral te wijten aan een verslechterde concurrentiepositie van het land. De kosten voor arbeid zijn bij de hoogste in de Eurozone, en dit ligt voornamelijk aan de automatische loonindexering en het grote aandeel van belastingen in de loonmassa.

• Het aantal bedrijfsfalingen bleef stijgen in 2013 (+11%), en dat voor het zevende opeenvolgende jaar. Deze trend zou nog aanhouden in 2014 (+3%) om pas in 2015 stabiel te worden.

"België beter gewapend tegen onzekerheid dankzij zesde staatshervorming"

De teneur is eerder positief, al zijn de hoge loonkosten een achilleshiel en blijft het aantal faillissementen licht toenemen. De belangrijkste conclusies: • Na de zwakke economische prestaties in 2013 (+0,2%), verwacht Euler Hermes een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 1,2% voor het volledige jaar 2014, en dit vooral dankzij toegenomen investeringen en een gestegen consumptie. • De recente daling van de export is vooral te wijten aan een verslechterde concurrentiepositie van het land. De kosten voor arbeid zijn bij de hoogste in de Eurozone, en dit ligt voornamelijk aan de automatische loonindexering en het grote aandeel van belastingen in de loonmassa. • Het aantal bedrijfsfalingen bleef stijgen in 2013 (+11%), en dat voor het zevende opeenvolgende jaar. Deze trend zou nog aanhouden in 2014 (+3%) om pas in 2015 stabiel te worden. "België beter gewapend tegen onzekerheid dankzij zesde staatshervorming"