De National Association for Business Economics baseert zich op een onderzoek uitgevoerd bij haar leden. Op basis van de rondvraag werden de groeiprognoses voor de VS-economie verlaagd van 3,30% naar 2,80%.

NABE president Richard Wobbekind merkte op dat de leden van zijn organisatie zich bijzonder zorgen maakten over de hoge olieprijzen. Daarnaast dreigt ook de stijging van de voedselprijzen een inflatoir effect met zich mee te brengen.

De National Association for Business Economics baseert zich op een onderzoek uitgevoerd bij haar leden. Op basis van de rondvraag werden de groeiprognoses voor de VS-economie verlaagd van 3,30% naar 2,80%. NABE president Richard Wobbekind merkte op dat de leden van zijn organisatie zich bijzonder zorgen maakten over de hoge olieprijzen. Daarnaast dreigt ook de stijging van de voedselprijzen een inflatoir effect met zich mee te brengen.