De hieruit resulterende verbetering van de operationele winstmarge (EBITDA marge) zal op nettowinstniveau echter volledig weggevaagd worden door de stijging van de rentelasten en andere met de schuldpositie samenhangende kosten (zoals zogenaamde debt-servicing fees).

Theodoor Gilissen Bankiers schat voor 2014 deze financieringslasten op EUR 140 miljoen, vergeleken met EUR 105 miljoen in 2013.

Hierdoor verwachten de analisten van de bank dat de onderneming over 2014 een genormaliseerd nettoverlies zal boeken van EUR 96 miljoen.

Zonder schuldreductie zal de onderneming naar onze inschatting ook over 2015 op nettoniveau verlieslatend zijn uitgaande van de huidige samenstelling van de onderneming en het aantal aandelen.

Voorts vinden in de eerste jaarhelft van 2014 nog betalingen plaats samenhangend met reeds aangekondigde reorganisaties. Dit betreft een bedrag van circa EUR 45 miljoen. Het advies van Theodoor Gilissen Bankiers is Niet Aanbevolen.

De hieruit resulterende verbetering van de operationele winstmarge (EBITDA marge) zal op nettowinstniveau echter volledig weggevaagd worden door de stijging van de rentelasten en andere met de schuldpositie samenhangende kosten (zoals zogenaamde debt-servicing fees). Theodoor Gilissen Bankiers schat voor 2014 deze financieringslasten op EUR 140 miljoen, vergeleken met EUR 105 miljoen in 2013. Hierdoor verwachten de analisten van de bank dat de onderneming over 2014 een genormaliseerd nettoverlies zal boeken van EUR 96 miljoen. Zonder schuldreductie zal de onderneming naar onze inschatting ook over 2015 op nettoniveau verlieslatend zijn uitgaande van de huidige samenstelling van de onderneming en het aantal aandelen. Voorts vinden in de eerste jaarhelft van 2014 nog betalingen plaats samenhangend met reeds aangekondigde reorganisaties. Dit betreft een bedrag van circa EUR 45 miljoen. Het advies van Theodoor Gilissen Bankiers is Niet Aanbevolen.