Eerder gebeurde dat in België naar aanleiding van het faillissement van de IJslandse Kaupthing Bank en in het VK naar aanleiding van de 'bank run' op Northern Rock, de eerste sinds meer dan 100 jaar in dat land.

In de context van de op stapel staande Europese bankenunie duikt de discussie op over de noodzaak om de depositogarantie op Europees niveau te organiseren.

Een depositogarantie draagt volgens Noppe bij tot financiële stabiliteit, mits ze ondubbelzinnig en zonder enige twijfel volledige consumentenbescherming biedt voor de zichtdeposito's en het spaargeld van 'kleine spaarders'.

De eurocrisis deed in een aantal landen soms twijfel ontstaan over de waarborg, maar uiteindelijk bleef hij overal overeind, al ging dat soms gepaard met chaotisch overheidsingrijpen.

Voor de geloofwaardigheid van de garantie is een voldoende financiële dekking zeer belangrijk. Europa wil de financieringsregeling harmoniseren op basis van bijdragen van banken.

Dat is voldoende om de consumentenbescherming te versterken, maar nog lang niet optimaal om de financiële stabiliteit in de muntunie en gelijke concurrentievoorwaarden op de EU-bankenmarkt te bevorderen.

Uiteindelijk kan de depositogarantie immers nooit helemaal los van de overheidsfinanciën worden beoordeeld. In de eurozone kan de grootste effectiviteit inzake depositogarantie pas worden gerealiseerd, als een eengemaakte Europese garantie onderdeel wordt van de bankenunie en de band tussen banken en nationale overheden zo helemaal wordt doorgeknipt. Vandaag staat zo'n eengemaakte depositogarantie echter niet op de politieke agenda.

Eerder gebeurde dat in België naar aanleiding van het faillissement van de IJslandse Kaupthing Bank en in het VK naar aanleiding van de 'bank run' op Northern Rock, de eerste sinds meer dan 100 jaar in dat land. In de context van de op stapel staande Europese bankenunie duikt de discussie op over de noodzaak om de depositogarantie op Europees niveau te organiseren. Een depositogarantie draagt volgens Noppe bij tot financiële stabiliteit, mits ze ondubbelzinnig en zonder enige twijfel volledige consumentenbescherming biedt voor de zichtdeposito's en het spaargeld van 'kleine spaarders'. De eurocrisis deed in een aantal landen soms twijfel ontstaan over de waarborg, maar uiteindelijk bleef hij overal overeind, al ging dat soms gepaard met chaotisch overheidsingrijpen. Voor de geloofwaardigheid van de garantie is een voldoende financiële dekking zeer belangrijk. Europa wil de financieringsregeling harmoniseren op basis van bijdragen van banken. Dat is voldoende om de consumentenbescherming te versterken, maar nog lang niet optimaal om de financiële stabiliteit in de muntunie en gelijke concurrentievoorwaarden op de EU-bankenmarkt te bevorderen. Uiteindelijk kan de depositogarantie immers nooit helemaal los van de overheidsfinanciën worden beoordeeld. In de eurozone kan de grootste effectiviteit inzake depositogarantie pas worden gerealiseerd, als een eengemaakte Europese garantie onderdeel wordt van de bankenunie en de band tussen banken en nationale overheden zo helemaal wordt doorgeknipt. Vandaag staat zo'n eengemaakte depositogarantie echter niet op de politieke agenda.