Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Stefanie Huybrechts studeert vermogensbeheer aan Ehsal Management School en is een FIRE-adept.
...

Tijdens mijn opleiding kwam ik in contact met actieve fondsen. Die worden beheerd door gespecialiseerde mensen die zorgvuldig aandelen selecteren met als doel een betere prestatie neer te zetten dan een relevante benchmark. Een voormalige private banker van AXA Bank leerde me hoe ik het kaf van het koren kon scheiden. Fondsen kun je beoordelen via diverse indicatoren die je op de fondsfiches vindt. Daarnaast is het belangrijk te kijken naar het aantal jaren dat het fonds actief is. Een fonds dat al twintig jaar bestaat en in die periode elk jaar de markt heeft verslagen, zegt meer dan een fonds dat nog maar drie jaar bestaat. Slechts een klein percentage van de fondsen slaagt erin de markt te verslaan op lange termijn. Slechts 12,3 procent van de wereldwijd gediversifieerde fondsen zet over een periode van twintig jaar een beter rendement neer dan hun passieve tegenhangers. Alle inzichten die ik had geleerd, nam ik mee naar mijn eerste werkervaring als beleggingsadviseur. In die periode bestond mijn portefeuille uitsluitend uit actieve fondsen: · NN Patrimonial Balanced (ISIN-code: LU0119195963) · BGF Global Allocation Fund (ISIN-code: LU0171283459) · BGF World Healthscience (ISIN-code: LU0171307068 · Comgest Growth Europe (ISIN-code: IE00B5WN3467 · JPM Greater China (ISIN-code: LU1106505156) · Franklin Technology (ISIN-code: LU0260870158) Dankzij de opmars van het passief beleggen kwam ik in contact met marktgewogen ETF's. Met een tracker die bijvoorbeeld de Bel-20 weerspiegelt, koopt u onrechtstreeks de aandelen van de twintig grootste bedrijven in België. Hier komt géén beheerder aan te pas. Dat verklaart ook waarom de kosten voor passieve beleggingsvormen lager liggen dan voor hun actieve tegenhangers. 87,7 procent van de passieve fondsen behaalt een hoger rendement dan de actief beheerde fondsen over een periode van twintig jaar. Ik voegde een wereldwijd gespreide ETF toe aan mijn portefeuille: iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (ISIN-code: IE00B441G979). Beleggen in factoren is een tussenvorm tussen actief en passief beleggen. Factorbeleggen combineert het beste van beide werelden: lage kosten door de afwezigheid van een fondsbeheerder en hogere risicogewogen rendementen. Deze beleggingsvorm functioneert aan de hand van een vooraf ingesteld model dat aandelen selecteert op basis van bepaalde criteria. Er bestaan verschillende factoren: momentum, lage volatiliteit, kwaliteit, bedrijfsgrootte en waarde. De prestatie van elke factor is afhankelijk van waar we ons bevinden in de economische cyclus. De factor 'lage volatiliteit' zal het best presteren tijdens een recessie, terwijl 'momentum' floreert in tijden van expansie. Door te spreiden in factoren kunnen beleggers rendement generen in elke fase van de conjunctuurcyclus. Momentum is vergelijkbaar met het kiezen van een film op basis van recensies. Je bekijkt liever een films die goede recensies heeft gekregen. Valt de film mee, dan zal je die aanraden aan je vrienden, wat bijdraagt aan hogere kijkcijfers en positieve reviews. Bij aandelen verwijst de momentumfactor naar de trend dat winnende aandelen het goed blijven doen in de nabije toekomst. Academici konden in 1993 bewijzen dat door aandelen te kopen die het goed deden en aandelen te verkopen die het slecht deden, er positieve rendementen werden gerealiseerd in een periode van drie tot twaalf maanden. De factor 'lage volatiliteit' selecteert aandelen met een bètawaarde - een maatstaf voor volatiliteit - lager dan die van de markt, dus kleiner dan 1. Hoe lager de bèta, hoe kleiner de waardeschommelingen en hoe kleiner het risico. Een belegger die een bèta van 0,6 procent heeft voor zijn portefeuille, zal minder fel meebewegen met de markt. Bij een marktstijging of -daling van 10 procent zal de portefeuille met 6 procent stijgen of dalen. Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) oppert dat meer risico nemen de enige manier is om een hoger rendement te halen. Het tegenovergestelde is echter waar: aandelen met een lage volatiliteit behalen op lange termijn een hoger rendement. De factor 'lage volatiliteit' presteert doorgaans het best bij de omslag van de conjunctuur en een economische groeivertraging, voordat er sprake is van een recessie of een economische krimp. Je auto heeft nieuwe banden nodig en je twijfelt tussen twee types. Door beide soorten scores te geven op basis van het brandstofverbruik, de tractie, de garantie en hoelang ze meegaan, kun je een beslissing maken. Om de kwaliteit van aandelen te identificeren zal er een selectie gemaakt worden aan de hand van lage schulden, een stabiele winstgroei en andere kwaliteitskenmerken. De factor 'kwaliteit' presteert doorgaans het best bij een economische contractie tussen een omslag en een recessie. De factor 'bedrijfsgrootte' kan worden toegelicht aan de hand van de evolutie van een beginnende sporter en een professionele atleet. De eerste zal in een korte tijd veel kunnen verbeteren, gezien zijn gebrek aan ervaring. Een professionele atleet zal veel meer moeite moeten doen om een nog hoger niveau te bereiken. Bedrijven met een kleine marktkapitalisatie zullen hogere rendementen generen in vergelijking met bedrijven met een grote marktkapitalisatie. Kleine bedrijven hebben nog veel meer groeipotentieel in vergelijking met mature bedrijven. Bedrijven met een kleine marktkapitalisatie herleven als eerste na een recessie. Waardeaandelen noteren onder hun fundamentele waarde. Dat type aandelen wordt gekenmerkt door een hoog dividendrendement, een lage koers-boekwaardeverhouding en een lage koers-winstverhouding. Aandelen die in dit spectrum vallen, presteren doorgaans het best vlak na een economische recessie, wanneer de herleving aanvat. Nadat ik die inzichten over factorbeleggen had verworven, heb ik al mijn eerdere beleggingen verkocht. Nu beleg ik uitsluitend nog in één wereldwijd gespreide, multifactor-ETF: iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (ISIN-code: IE00BYXPXK00).