Steeds meer beleggingsfondsen spelen in op de gevolgen van de klimaatverandering. Drie beleggingsfondsen steken erbovenuit: ze beheren honderden miljoenen euro's, hebben een sterk trackrecord en beschikken over ervaren beheerders, die al meer dan tien jaar de touwtjes in handen hebben. De drie producten haalden het voorbije decennium een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 11 procent. 2018 was een moeilijk jaar, maar de fondsen maakten een comeback met een gemiddelde stijging van bijna 14 procent sinds Nieuwjaar.
...