We zijn bij wijze van spreken gedoemd om armer te worden, maar daarin staat Europa zeker niet alleen. Ook in andere delen van de wereld, op de eerste plaats in de Verenigde Staten, gebeurt die evolutie zelfs in een nog sneller tempo. Hoe snel zal de verarming van de bevolking hier verlopen?

Afgaande op wat we in de Verenigde Staten gezien hebben, kan het erg snel gebeuren. Daar zou maar liefst 40% van de inwoners van het land met financiële problemen te kampen hebben. De trend is bovendien sterk opwaarts gericht, ondanks de berichten dat de Amerikaanse economie aan de beterhand is.

We zijn bij wijze van spreken gedoemd om armer te worden, maar daarin staat Europa zeker niet alleen. Ook in andere delen van de wereld, op de eerste plaats in de Verenigde Staten, gebeurt die evolutie zelfs in een nog sneller tempo. Hoe snel zal de verarming van de bevolking hier verlopen? Afgaande op wat we in de Verenigde Staten gezien hebben, kan het erg snel gebeuren. Daar zou maar liefst 40% van de inwoners van het land met financiële problemen te kampen hebben. De trend is bovendien sterk opwaarts gericht, ondanks de berichten dat de Amerikaanse economie aan de beterhand is.