Ondanks deze stijging reageerden de financiële markten toch met enige ontgoocheling. De verklaring hiervoor vereist wat "hogere statistiek".

De index kent in de eerste "lentemaand" in het algemeen een conjuncturele opsprong.

In het Chinese PMI-cijfer veroorzaakt deze seizoensfactor gemiddeld een verhoging 2,8 punten in vergelijking met februari. Vandaar de onderkoelde reactie wanneer de PMI-index dit jaar slechts toenam met 0,8 punten.

De ontgoocheling beperkte zich volgens Duchateau overigens niet alleen tot het algemene cijfer maar was ook merkbaar in alle deelcomponenten ( zoals nieuwe orders, werkgelegenheid, voorraden enz.... ).

Ondanks deze stijging reageerden de financiële markten toch met enige ontgoocheling. De verklaring hiervoor vereist wat "hogere statistiek". De index kent in de eerste "lentemaand" in het algemeen een conjuncturele opsprong. In het Chinese PMI-cijfer veroorzaakt deze seizoensfactor gemiddeld een verhoging 2,8 punten in vergelijking met februari. Vandaar de onderkoelde reactie wanneer de PMI-index dit jaar slechts toenam met 0,8 punten. De ontgoocheling beperkte zich volgens Duchateau overigens niet alleen tot het algemene cijfer maar was ook merkbaar in alle deelcomponenten ( zoals nieuwe orders, werkgelegenheid, voorraden enz.... ).