De Angelsaksische vermogensbeheerder BlackRock publiceerde onlangs een onderzoek over de toekomst van de autoproducenten. "De sector staat voor grote uitdagingen. De autobouwers worden geconfronteerd met nieuwe regels, de veranderende vraag van de consumenten en nieuwe disruptieve technologieën", zegt Ewen Cameron Watt, senior director van BlackRock. "We verwachten de komende tien jaar twee grote veranderingen. Ten eerste worden geavanceerde rijhulpsystemen - zoals voor dodehoekbewaking, ongevalpreventie en filedetectie - in alle voertuigen standaard nog voor de definitieve doorbraak van de zelfrijdende auto tegen het einde van het volgende decennium. Ten tweede houden we rekening met de opkomst van een nieuwe golf van hybride en elektrische wagens."
...

De Angelsaksische vermogensbeheerder BlackRock publiceerde onlangs een onderzoek over de toekomst van de autoproducenten. "De sector staat voor grote uitdagingen. De autobouwers worden geconfronteerd met nieuwe regels, de veranderende vraag van de consumenten en nieuwe disruptieve technologieën", zegt Ewen Cameron Watt, senior director van BlackRock. "We verwachten de komende tien jaar twee grote veranderingen. Ten eerste worden geavanceerde rijhulpsystemen - zoals voor dodehoekbewaking, ongevalpreventie en filedetectie - in alle voertuigen standaard nog voor de definitieve doorbraak van de zelfrijdende auto tegen het einde van het volgende decennium. Ten tweede houden we rekening met de opkomst van een nieuwe golf van hybride en elektrische wagens." "De schattingen over de opmars van die nieuwe technologieën lopen uiteen, maar binnen de tien jaar kan de gecombineerde verkoop van hybride en elektrische modellen die van de traditionele wagens overschrijden." China zou weleens een van de meest enthousiaste early adopters kunnen zijn. De overheid zet er sterk in op elektrische voertuigen om de vervuiling in de steden terug te dringen. "We denken dat 40 procent van de hybride en de elektrische modellen tegen 2030 in China wordt verkocht", zegt Ewen Cameron Watt. Voor de impact op de massamarkt zijn de twee komende jaren cruciaal, met de lancering van nieuwe modellen tegen prijzen die kunnen concurreren met die van traditionele wagens. Al die veranderingen zullen een grote weerslag hebben op traditionele autoproducenten, maar ook op de toeleveranciers en een groot aantal andere economische spelers. "Er zijn al verzekeraars die premiekortingen aanbieden aan klanten die zich uitrusten met een rijhulpsysteem. We verwachten dat die praktijk zal veralgemenen", aldus Ewen Cameron Watt. Later kan de daling van het aantal schadegevallen leiden tot nog sterkere premieverlagingen. De ontwikkeling van elektrische batterijen met een hoge capaciteit wordt cruciaal voor het succes van de elektrische wagens. De prijs van elektrische batterijen zal naar verwachting met 73 procent dalen tegen 2030, terwijl hun capaciteit zal verdubbelen. Maar voor de productie van die batterijen is veel kobalt nodig, een grondstof waarvan de prijs de afgelopen twaalf maanden is verdubbeld, en waarvan de huidige productie niet volstaat om de groei van het elektrische wagenpark te volgen. "Heel wat mijnbouwbedrijven investeren in de verhoging van hun productie om te anticiperen op de sterke groei van de vraag." Omgekeerd kan het aanbod van platinametalen, die veel worden gebruikt in katalysatoren, onder druk komen. Door de opkomst van elektrische wagens kan ook een einde komen aan de overcapaciteit in de elektriciteitsproductie in veel westerse landen. Al die evoluties hebben ook verregaande gevolgen voor beleggers. Er is niet alleen het risico op een hogere vo-latiliteit van de aandelen van de autoproducenten, maar vooral op een "groot en mogelijk permanent verlies" van het belegde kapitaal, stelt Ewen Cameron Watt. De auto-industrie is kapitaalintensief en in het verleden duurde het vaak erg lang voor nieuwe technologische innovaties ingang vonden. "De versnelling die we zien, zal producenten voor grote uitdagingen plaatsen. De groepen die erin slagen snel technologische veranderingen te introduceren tegen aantrekkelijke prijzen, zetten hun concurrenten onder grote druk." De veralgemening van de rijhulpsystemen heeft ook een impact op de leveranciers ervan, met het risico op een spectaculaire daling van de marges zodra ze beschikbaar worden in instapmodellen. "Bedrijven die geen grote expertise hebben opgebouwd in veiligheidssystemen, de elektrificatie van voertuigen of automatisering, lopen de grootste risico's. Omgekeerd kunnen de producenten van halfgeleiders het meest profiteren van die nieuwe trends." "Voor beleggers is het vooral belangrijk heel selectief te zijn", raadt Ewen Cameron Watt aan. "De deflatoire impact van die nieuwe technologieën zal de auto-industrie frontaal treffen. De herverdeling van de winsten zal zowel verliezers als winnaars maken, met aanzienlijke prestatieverschillen tot gevolg. In een eerste fase lijkt het ons raadzaam weg te blijven van bedrijven die schulden hebben." De ontwikkeling van nieuwe technologieën is ontzettend duur, terwijl de marges in de autosector klein zijn. De massale investeringen in elektrische auto's kunnen erg pijnlijk zijn als het commerciële succes uitblijft. "De producenten van luxewagens zijn beter gepositioneerd, aangezien ze hun prijzen gemakkelijker kunnen optrekken." Ewen Cameron Watt wijst er ook op dat Europese constructeurs sneller de overgang van dieselwagens naar elektrische wagens kunnen maken, om een gamma aan te bieden dat beantwoordt aan de regelgeving die de komende jaren van kracht wordt. "De toekomst van de autosector kan eruitzien zoals die van de smartphones vandaag, met autobouwers die nauwelijks nog winst maken, in tegenstelling tot de toeleveranciers die essentiële onderdelen zoals halfgeleiders, software en in mindere mate sensoren ontwikkelen. De marges op de productie van de rest van het voertuig, inclusief de elektrische batterijen, zullen slinken."