• De huidige relatieve rust opde financiële markten in de eurozone komt grotendeels door de bereidheid van de ECB om de eenheidsmunt bij elkaar te houden. Echter, de geschiedenis wijst erop dat er in de eurozone uiteindelijk zal moeten gekozen tussen terugkeer naar een stelsel van flexibele wisselkoersen of behoud van de eenheidsmunt en uitbreiding van de politieke en begrotingsintegratie.

• Meer vertrouwen tussen overheden is noodzakelijk om tot meer politieke integratie te komen.

• Begrotingsinstrumenten als werkloosheidsverzekeringen en een beperkte gemeenschappelijke begroting zouden onderdelen van een toekomstige fase van de integratie van de eurozone kunnen vormen.

• De huidige relatieve rust opde financiële markten in de eurozone komt grotendeels door de bereidheid van de ECB om de eenheidsmunt bij elkaar te houden. Echter, de geschiedenis wijst erop dat er in de eurozone uiteindelijk zal moeten gekozen tussen terugkeer naar een stelsel van flexibele wisselkoersen of behoud van de eenheidsmunt en uitbreiding van de politieke en begrotingsintegratie. • Meer vertrouwen tussen overheden is noodzakelijk om tot meer politieke integratie te komen. • Begrotingsinstrumenten als werkloosheidsverzekeringen en een beperkte gemeenschappelijke begroting zouden onderdelen van een toekomstige fase van de integratie van de eurozone kunnen vormen.