Volgens BNP Paribas Fortis kan een gestructureerd product als de BP2F Step Up Callable Note 2020/21 in de huidige kansen bieden.

Deze gestructureerde obligatie geeft recht op de uitkering van een aantrekkelijke en vooraf gekende jaarlijkse coupon:

• van 3% (bruto) tijdens de eerste 5 jaar;

• van 3,50% (bruto) tijdens de laatste 3 jaar als de BP2F Step Up Callable Note 2020/2 loopt tot de oorspronkelijk voorziene

eindvervaldag.

Looptijd is niet vooraf gekend

Na ten vroegste vijf jaar behoudt BNP Paribas Fortis zich evenwel het recht voor om deze belegging jaarlijks vervroegd terug te betalen.

Bij een daling van zijn her¬financieringsrente is het waarschijnlijk dat de emittent er belang bij heeft over te gaan tot een vervroegde terugbetaling.

Als de emittent dit recht uitoefent, zal deze vervroegde terugbetaling gebeuren op de overeenkomstige betaaldatum van de coupon. Dit betekent dus dat de uitbetaling van de laatste drie coupons niet gegarandeerd is en afhangt van de beslissing van de emittent om zijn recht op vervroegde terugbetaling al dan niet uit te oefenen.

Het betreft een schuldinstrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door erop in te schrijven, leent de belegger geld aan de emittent die zich op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling verbindt tot de terugbetaling.

Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht hebt niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling..

Het instrument is bestemd voor beleggers die op basis van hun kennis en ervaring zelf in staat zijn om de voordelen en risico's in te schatten van een belegging in dit schuldinstrument.

Dit gebeurt op basis van hun ¬financiële situatie, hun kennis en hun ervaring, in het bijzonder door hun vertrouwdheid met de rentevoeten en looptijden.

Belangrijkste kenmerken

* Looptijd van maximaal 8 jaar. Een vervroegde terugbetaling op initiatief van de emittent is mogelijk op elke couponbetaaldatum vanaf het vijfde jaar.

¬*Recht op terugbetaling op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (voor kosten).

¬*Recht op een jaarlijkse brutocoupon van 3% tijdens de eerste vijf jaar. De jaarlijkse brutocoupon zal vervolgens 3,50% bedragen tot de terugbetaling op einddatum of tot de vervroegde terugbetaling.

Volgens BNP Paribas Fortis kan een gestructureerd product als de BP2F Step Up Callable Note 2020/21 in de huidige kansen bieden. Deze gestructureerde obligatie geeft recht op de uitkering van een aantrekkelijke en vooraf gekende jaarlijkse coupon: • van 3% (bruto) tijdens de eerste 5 jaar; • van 3,50% (bruto) tijdens de laatste 3 jaar als de BP2F Step Up Callable Note 2020/2 loopt tot de oorspronkelijk voorziene eindvervaldag.Looptijd is niet vooraf gekend Na ten vroegste vijf jaar behoudt BNP Paribas Fortis zich evenwel het recht voor om deze belegging jaarlijks vervroegd terug te betalen. Bij een daling van zijn her¬financieringsrente is het waarschijnlijk dat de emittent er belang bij heeft over te gaan tot een vervroegde terugbetaling. Als de emittent dit recht uitoefent, zal deze vervroegde terugbetaling gebeuren op de overeenkomstige betaaldatum van de coupon. Dit betekent dus dat de uitbetaling van de laatste drie coupons niet gegarandeerd is en afhangt van de beslissing van de emittent om zijn recht op vervroegde terugbetaling al dan niet uit te oefenen. Het betreft een schuldinstrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door erop in te schrijven, leent de belegger geld aan de emittent die zich op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling verbindt tot de terugbetaling. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht hebt niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling.. Het instrument is bestemd voor beleggers die op basis van hun kennis en ervaring zelf in staat zijn om de voordelen en risico's in te schatten van een belegging in dit schuldinstrument. Dit gebeurt op basis van hun ¬financiële situatie, hun kennis en hun ervaring, in het bijzonder door hun vertrouwdheid met de rentevoeten en looptijden. Belangrijkste kenmerken * Looptijd van maximaal 8 jaar. Een vervroegde terugbetaling op initiatief van de emittent is mogelijk op elke couponbetaaldatum vanaf het vijfde jaar. ¬*Recht op terugbetaling op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (voor kosten). ¬*Recht op een jaarlijkse brutocoupon van 3% tijdens de eerste vijf jaar. De jaarlijkse brutocoupon zal vervolgens 3,50% bedragen tot de terugbetaling op einddatum of tot de vervroegde terugbetaling.