Inflatiegelinkte obligaties zijn een submarkt van de overheidsobligaties. Slechts een handvol ontwikkelde landen - waaronder Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië - en enkele opkomende landen brengen geregeld dat soort emissies uit, waarvan de coupon mee evolueert met de prijsindex. Fondsen die beleggen in zulke activa, hebben dus niet de diversiteit van een product dat belegt in de brede markt van de internationale obligaties. Inflatiegelinkte obligaties zijn alleen toegankelijk via fondsen, particulieren kunnen er niet rechtstreeks in beleggen.
...

Inflatiegelinkte obligaties zijn een submarkt van de overheidsobligaties. Slechts een handvol ontwikkelde landen - waaronder Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië - en enkele opkomende landen brengen geregeld dat soort emissies uit, waarvan de coupon mee evolueert met de prijsindex. Fondsen die beleggen in zulke activa, hebben dus niet de diversiteit van een product dat belegt in de brede markt van de internationale obligaties. Inflatiegelinkte obligaties zijn alleen toegankelijk via fondsen, particulieren kunnen er niet rechtstreeks in beleggen. De afgelopen drie jaar hebben de gespecialiseerde fondsen die kunnen beleggen buiten Europa de beste prestaties neergezet. Fondsen die uitsluitend investeren in inflatiegelinkte obligaties in euro, haalden een gemiddeld rendement van amper 3 procent per jaar. Tot midden 2016 wakkerden de vertraging van de groei en het ultrasoepele monetaire beleid van de grote centrale banken het spookbeeld van een wereldwijde deflatie aan. "De onverwachte politieke gebeurtenissen in 2016, zoals de uitslag van het brexitreferendum in Groot-Brittannië, die het Britse pond fors deed terugvallen, en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president, waren het keerpunt", zegt Jonathan Baltora, die verantwoordelijk is voor het beheer van de inflatiegelinkte obligaties bij Axa Investment Managers. "Vooral de langlopende obligaties hebben vorig jaar het meest voordeel kunnen halen uit die ommekeer." Het gevolg is dat die activaklasse meer dan behoorlijk heeft gepresteerd: de beste producten stegen gemiddeld met 4,5 procent, en zelfs met 11 procent als het product was afgedekt tegen de dollar. De vraag is of de inflatie doorzet in de volgende kwartalen. Volgens veel strategen moet dat het geval zijn. "Het monetaire beleid heeft niet het beoogde effect gehad. De overheden moeten op zoek naar andere maatregelen om de economie aan te zwengelen", stelt Michael Lake, investment director fixed income van Schroders. "Fiscale hervormingen zullen leiden tot openbare investeringen in infrastructuur. Dat zal een positieve impact hebben op de inflatie." Volgens Andrea Iannelli, investment director fixed Income bij Fidelity, blijven de vooruitzichten voor de komende maanden gunstig. "Sinds begin dit jaar hebben inflatiegelinkte obligaties minder goed gepresteerd dan de klassieke overheidsobligaties. Door de onzekerheid is de rentestijging beperkt gebleven." In de VS zijn de inflatieverwachtingen lichtjes getemperd, in afwachting dat er meer duidelijkheid komt over de fiscale hervormingen. De groei blijft matig, maar de werkloosheidsgraad is laag en de groei van de lonen ondersteunt de consumptie. "Door de stijging van de consumptieprijsindex (CPI) bleef de rente van de inflatiegelinkte Amerikaanse overheidsobligaties hoog. Die trend moet kunnen doorzetten, aangezien de CPI de komende maanden wellicht uitkomt boven 2,5 procent", denkt Iannelli. Hij verwacht dat de politieke onzekerheid in Europa - en vooral die in Frankrijk - de obligatierente zal doen stijgen. "De drukke politieke agenda heeft bepaalde obligaties uit de Europese periferie aantrekkelijk gemaakt. Om die reden hebben we een voorkeur voor Italië." Het fonds is onderwogen in Brits papier, vanwege de uitdagingen waarmee de economie van Groot-Brittannië de komende maanden te kampen krijgt. Ook Sam Vereecke, de beheerder van het fonds DPAM Horizon Bonds Global Inflation Linked, vermoedt dat de hausse van de inflatiegelinkte obligaties internationaal nog niet ten einde is. "Maar het is belangrijk te beseffen dat die activaklasse niet meer zo aantrekkelijk is als in 2016. Toch liggen de verwachtingen voor de Amerikaanse inflatie nog altijd onder de historische niveaus." "Wij verwachten dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente dit jaar drie keer verhoogt, met een beperkte impact op het lange eind van de reële rentecurve (na inflatie)", stelt Vereecke nog. Hij denkt ook dat het stijgingspotentieel van de obligatierente op lange termijn beperkt blijft door de hoge overheidsschuld, de lage productiviteit en de demografische uitdagingen in veel regio's van de wereld. Volgens Baltora "zullen de prijsstijgingen de komende maanden doorzetten, maar de onderliggende inflatie (excl. olie) zal geleidelijker klimmen." De stijging zou respectievelijk in de buurt 2,5 en 1,3 procent uitkomen in de eurozone. Dat is meer dan de niveaus die de markt van de inflatiegelinkte obligaties verwacht. Het meeste potentieel is er in korte looptijden. "Bescherming tegen inflatie moet een prioriteit zijn voor obligatiebeleggers."